Đội ngũ Giảng viên

Nội dung đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu

Chương trình đào tạo

LOGISTICS SERVICES
EXECUTIVE

TÌM HIỂU NGAY

Thời lượng học

30 BUỔI

Hình thức học

Online & Offline

Cần có cái nhìn toàn diện về dịch vụ Logistics!

Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2021, Chi phí Logistics chiếm tỷ 40% trong các chi phí cấu thành của sản phẩm cao hơn các quốc gia khác chiếm từ 15-20%.
Tuy nhiên, việc tối ưu chi phí không chỉ là vấn đề duy nhất mà các nhân sự ngành dịch vụ Logistics cần đối mặt mà còn là các vấn đề việc hiệu quả vận hành Logistics. Để đảm bảo được hiệu suất vận hành ON TIME - IN FULL nhân sự Logistics cần có cái nhìn toàn diện và cách tiếp cận đúng về việc đề xuất giải pháp tối ưu các hoạt động Logistics như Kho hàng - Vận Tải - Thương mại Quốc tế 

Nhân sự trái ngành mong muốn chuyển sang lĩnh vực dịch vụ Logistics

Các bạn trẻ định hướng tham gia vào lĩnh vực dịch vụ Logistics

Nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực Logistics cần hệ thống kiến thức & kỹ năng để phát triển toàn diện về đề xuất giải pháp

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khám phá khái niệm quản lý chuỗi cung ứng, xác định thành phần chính và vai trò quan trọng của dịch vụ Logistics trong chuỗi.

Định nghĩa dịch vụ Logistics, lý do và tầm quan trọng trong kinh doanh, phân tích cách áp dụng trong các ngành khác nhau.

Tổng quan về vận hàng kho hàng: từ hệ thống lưu trữ đến dòng nguyên liệu, đánh giá quy trình như nhận, đặt hàng, lựa chọn, đóng gói.

Xác định những yếu tố ảnh hưởng dịch vụ khách hàng trong logistics, cải tiến mức độ phục vụ để đáp ứng kỳ vọng.

Phân biệt rủi ro liên quan đến logistics, tác động đối với chuỗi cung ứng, kế hoạch hành động khắc phục và đánh giá rủi ro.

Cập nhật tình hình thương mại quốc tế, ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, khám phá quy trình hải quan, thuế và quy định quốc tế.

Lập kế hoạch và tối ưu hóa mạng lưới logistics, xem xét yếu tố quyết định thiết kế mạng lưới, lựa chọn đối tác logistics.

Nắm bắt các phương thức vận tải đa dạng như đường bộ, đường sắt, hàng không, biển; hiểu thách thức và đề xuất giải pháp phù hợp cho vận tải.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chapter 5: Transportation
• Transportation Fundamentals
• Modes of transportation and their pros & cons (Road, Rail, Air, Sea, …)
• Domestics Transportation Management
• Transportation Management System (TMS)
• Case-study: Transportation Proposal

Chapter 6: Customer Services
• What is “Value”, in the eyes of Customers?
• Service Factors
• Service Levels and Customer Services
Chapter 7: Risk Management in Logistics
• Introduction Risk Assessment & ORCA (Operation Risk Corrective Action)
• Identifying logistics-related risks
• Risk Management in Logistics
Chapter 2: Introduction to Logistics Services
• Definition of Logistics Services
• Importance and Scope of Logistics in Supply Chain Management
• Evolution of Logistics Services
• Key players and Stakeholders in the Logistics Industry
• Key Components in Logistics Services
• Total cost concept & trade-offs
Chapter 3: International Logistics and Trade
• International Commerce Approach
o Defining International Trade
o The world trade patterns
• Tariff determination in Vietnam (Tax, C/O, Incoterms)
• Vietnam Import-Export Procedure
• International Market
Chapter 1: Fundamentals of Supply Chain Management
• Supply Chain Fundamentals
• Supply Chain Components
• The Importance of Supply Chain Management
• Challenges in Supply Chain Management

Tìm hiểu ngay

Chapter 4: Warehousing
• Warehouse Fundamentals
• Warehouse Layout
• Warehouse Process
• Performance Management in Warehouse
• Warehouse Management System (WMS)
• Case-study: Warehouse Proposal

Tìm hiểu ngay

05

 Warehousing

- Warehouse Fundamentals
- Warehouse Layout
- Warehouse Process
- Performance Management in Warehouse

06

Transportation

- Transportation Fundamentals
- Modes of transportation and their pros & cons (Road, Rail, Air, Sea, …)
- Domestics Transportation Management

07

Customer Services

- Service Factors
- Service Levels and Customer Services

03

Origin and Destination Logistics Services

- Origin Logistics Services
- Destination Logistics Services

02

Introduction to Logistics Services

- Definition of Logistics Services
- Importance and Scope of Logistics in Supply Chain Management
- Evolution of Logistics Services
- Key players and Stakeholders in the Logistics Industry

01

Fundamentals of Supply Chain Management

- Supply Chain Fundamentals
- Supply Chain Components
- The Important of Supply Chain Management
- Challenges in Supply Chain Management

04

International Logistics and Trade

- International Commerce Approach
  + Defining International Trade
  + The world trade patterns
- Vietnam Import-Export Procedure
- International Market
- Tariff determination in Vietnam (Tax, C/O, Incoterms)

08

Risk Management in Logistics

- Introduce Risk Assessment & ORCA (Operation Risk Corrective Action)
- Identifying logistics-related risks
 - Risk Management in Logistics

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG KIẾN THỨC KHÓA HỌC

Chương trình bao gồm hoạt động:
- Giải Case Study
- Bài tập Project Group work
- Đề xuất giải pháp kho hàng và vận tải (Proposal)

Học viên cần vận dụng những kiến thức từ chương trình học, chia sẻ thực tế từ giảng viên, kết hợp cùng kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, tính toán, tổng hợp và đánh giá để nâng cao chuyên môn và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Logistics.

NHẬN TƯ VẤN NGAY

Mr. HOANG MINH DAI
Head of Logistics
| DKSH South Vietnam
Ms. NGUYEN THI HUYNH ANH
Former Head of Operations
| OnPoint Vietnam  (#1 e-commerce enabler in Vietnam)
Mr. TRAN MINH HUNG
Business Development Manager
| ITL

Mr. PHAM DUC CUONG
Tax – Logistics – Customs Procedure Manager
| FDI Management Customs Branch

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ms. NGUYEN THI THO
Founder & CEO
| Minh Anh Logistics Co.,LTD
Mr. TRAN THIEN TAI
Former Head of Supply Chain | Henkel Vietnam